BAR-ricata

Caffè €1.00
Caffè corretto €1.50
Acqua (0.5l) €1.00
Bibite €1.50
Cocktail

Gin Tonic, Gin lemon, Rum e Cola, Vodka Tonic, Vodka Lemon

€5.00
Spritz €4.00
Birra €3.50
Sangria €2.50
Vino pignoletto frizzante €2.00
Amari & shot €2.00